فرش هوشمند در مهدکودک ها

با استفاده از تکنولوژی فرش هوشمند میتوانید ؛

بازی ، تصاویر مهیج و یا آموزشی را انتخاب نموده تا کودکان را با دنیای تکنولوژی به وجد آورده و اوقات خوشی توأم با

آموزش را سپری نمایند

" iFloorCloudAd "

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE