کاربردها

کاربردهای فرش مجازی


در منازل،مهد کودک ها، پارک ها و شهر بازی ها ،پاساژ ها، فروشگاه ها، بانک ها، اداره جات، شرکت ها ، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و هرجایی که عبور و مرور افراد وجود دارد ، فرش مجازی می تواند کاربرد داشته باشد.

باعث سرگرمی مشتریان شما را می شود

از طریق تبلیغات برای شما درآمد زایی می کند

پیام شما را به روش منحصر به فرد، سرگرم کننده و به یاد ماندنی انتقال می دهد." iFloorCloudAd "

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE